Linija zdravlja   >    Psihološko savjetovalište   >   
 •  
 • Psihološko savjetovalište
 • Psihološko savjetovalište posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima.

  Ciljevi psihoterapije:
  • Pomoći pojedincu u prepoznavanju vlastitih snaga i potencijala.
  • Pomoći pojedincu u prepoznavanju misli, osjećaja i ponašanja ili okolnosti koje ga ometaju u ostvarivanju vlastitih ciljeva.
  • Pomoći osobi u postavljanju ciljeva i razvijanju konkretnih planova za prevazilaženje prepreka i smetnji.
  • Koristiti specifične intervencije ako su one potrebne i odgovaraju potrebama i ciljevima pojedinca.
  • Predložiti konkretne zadatke kroz koje će osoba lakše steći uvid u vlastite probleme.

 •  
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba