Istraživanje   >       >    Istraživanje
  •  
  • Istraživanje
  • Odjel za istraživanje ima za cilj bavljenje teorijskim i empirijskim istraživačkim radom koji tretira pitanja od značaja za ženu, njena prava, društveni angažman, religiju i identitet u savremenom građanskom društvu.

    Pored toga, ovaj Odjel analizira potrebe i zadovoljstvo žena koje koriste usluge Edukacijskog centra ''Nahla'' - Tuzla, te programe i projekte usmjerene ka ženama s ciljem da se dostupni programi i usluge poboljšaju i unaprijede u skladu s potrebama žena.  

  •  
  •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba