Edukacija   >    Kreativne radionice   >   
  •  
  • Kreativne radionice
  • Kreativno izražavanje potiče i razvija stvaralačku maštu i duhovnost i oslobađa čovjeka kreativne napetosti i nakupljenog stresa. Naš centar je prepoznao važnost kreativnog izražavanja i kroz različite vrste radionica pomaže ženama da ovladaju novim vještinama, daje im nove perspektive i priliku da se kreativno izraze. Na ovaj način podstičemo kreativni razvoj žena i uljepšavamo njihovu svakodnevnicu. Neke od radionica imaju i terapijski efekt, jer pomažu ženama da se oslobode stresa nakupljenog tokom radne sedmice i žive zadovoljnijim i ispunjenijim životom.


  •  
  •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba