Projekti   >    Naši partneri   >   
 •  
 • Naši partneri
  • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (mcp.gov.ba)
  • Ekumenska inicijativa žena, Hrvatska (eiz.hr.)
  • Humanitarna organizacija ''Sezam", Zenica (sezam.com)
  • Centar za mentalno zdravlje – Dom zdravlja Tuzla
  • Centar za napredne studije, Sarajevo (cns.ba)
  • Centar za lično i profesionalno usavršavanje, Sarajevo (clpu.ba)
  • Udruženje Istanbul edukaciono-kulturni centar (EKC) Sarajevo (istanbulekc.org)
  • Udruženje za dijalog u porodici i društvu ''Mali koraci'', Sarajevo (malikoraci.com.ba)
  • World  Assembly  of Muslim  Youth (WAMY), Sarajevo (wamy.co.uk)
  • Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla", Sarajevo (nahla.ba)


 •  
 • 10.06.2015
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba