Teme   >    Vjera i društvo   >   
 •  
 • Vjerski imperativ eliminacije nasilja
 • Sve religije svijeta njeguju urođeno dostojanstvo svakog ljudskih bića. Nasilje nad ženama ugrožava živote i dobrobit kako pojedinaca, tako i zajednica i ne može se više tolerirati niti ignorirati.
  Nasilje nad ženama je svjetska pandemija zastrašujućih razmjera. Svaka treća žena će biti žrtva nekog oblika nasilja tokom svog života. Nasilje nad ženama prelazi sve društvene, ekonomske, kulturne, religijske i političke granice. Ono ne poznaje nikakva geografska ograničenja, to je problem u svakoj zemlji na svijetu.

  Nasilje po svojoj prirodi može biti fizičko, psihičko ili društvenoekonomsko i mogu ga činiti članovi porodice, ugledni članovi zajednice, pa čak i vlasti. Iako nema specifičnog uzroka nasilja nad ženama, neki od ključnih faktora koji podstiču ovu brutalnost su: društvena nejednakost, nedostatak svijesti i razumijevanja, siromaštvo, zloupotreba religije, rat i politički sukobi, stigma, nekažnjavanje nasilnika i šutnja.

  Vjerski lideri i vjernici moraju reagirati na ovo strašno narušavanje dostojanstva saosjećanjem i potpunom posvećenošću zaštiti ove bitne vrijednosti cijelog čovječanstva. Sve vjere poštuju i promoviraju nepovredivo dostojanstvo svih žena, muškaraca, djevojčica i dječaka.

  Vjerski lideri i zajednice imaju izuzetno veliki moralni i duhovni utjecaj i, prema tome, jedinstveni i neuporedivi potencijal da budu snažni zagovarači prevencije, edukacije i zagovaranja u pravcu eliminacije nasilja nad ženama. Kako bi to postigli, neophodno je da razumiju prirodu širenja nasilja nad ženama i njegovu isprepletenost i povezanost s drugim globalnim izazovima.

  Vjerski lideri i vjerske zajednice imaju moralni autoritet da podižu svijest o nasilju nad ženama i reagiraju sa saosjećanjem prema onima koji ga preživljavaju.

  Kao visokopoštovane figure u svojim zajednicama, vjerski lideri imaju jedinstvenu mogućnost da predvode aktivizam i napore na prevenciji kako bi se iskorijenilo nasilje nad ženama. Unutar svojih zajednica oni imaju moć da prekinu šutnju o nasilju i nekažnjavanju nasilja i da spriječe nepotrebnu patnju.
  Više od drugih predstavnika civilnog društva vjernici imaju iskustvo služenja pojedincima i zajednici tijelom, umom i duhom i njihova ekspertiza je izuzetno potrebna u međureligijskoj zadaći stvaranja sigurnog i zdravog svijeta za sve žene i djevojčice.
  Vjerske zajednice posjeduju duhovne, moralne i društvene resurse koji se mogu iskoristiti kroz cijeli niz postojećih struktura – vodeća tijela, lokalne kongregacije, ženske grupe, grupe mladih i specijalizirane agencije. Kad vjerske zajednice prepoznaju svoje zajedničke vrijednosti, mobiliziraju kolektivne resurse i budu radili zajedno, one mogu imati odlučujući utjecaj na iskorjenjivanje nasilja nad ženama.
  Ljudi nikad ne bi trebali biti prisiljeni da trpe postupke koji im narušavaju pravo da žive zdravim i mirnim životom, a vjerske zajednice moraju štititi urođeno dostojanstvo žena. Tamo gdje se dešavaju nasilje i trauma, mobiliziranje saosjećanja i snage vjerskih zajednica ključni je dio procesa izlječenja i brige za žrtve. Rješavanje problema u pravosuđu i dokidanje nekažnjavanja zlostavljača je preventivna mjera ka iskorjenjivanju nasilja nad ženama.

  Religija ne tolerira narušavanje dostojanstva bilo koje osobe. Vjernici moraju iskazivati solidarnost sa svim žrtvama i porodicama zahvaćenim nasiljem nad ženama. To se može postići jedino potpunim razumijevanjem problema nasilja nad ženama i s njim povezanih posljedica...

  Odlomak iz publikacije "Vratimo dostojanstvo - priručnik za vjerske zajednice za eliminaciju nasilja nad ženama" čije su izdanje na bosanskom jeziku omogućili Međureligijsko vijeće u BiH i Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla".
   
 •  
 • 14.06.2015
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba