Teme   >    U fokusu   >   
 •  
 • Ženski aktivizam unutar IZ
 • Centar za edukaciju i istraživanje Nahla je 7. juna 2015. godine, u okviru programa "505. Dana Ajvatovice", organizovao tribinu "Ženski aktivizam unutar Islamske zajednice" u prostorijama Medžlisa IZ Bugojno.

  "Ženski aktivizam je tema koja je već dugi niz godina prisutna u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla,  koji se bavi ženom i obrazovanjem. Mi smo bili, na neki način, pokretači inicijative da se pitanje ženskog aktivizma aktivnije otvori i unutar Islamske zajednice kako bi se popravilo stanje na terenu. Jer, kroz rad nevladinog sektora i priče žena koje nam dolaze, stiče se utisak da postoji jedan nesrazmjer i nezadovoljstvo u njihovoj uključenosti i osjećaju potpune pripadnosti Islamskoj zajednici", istakla je ovom prilikom Sehija Dedović,  direktorica CEI Nahla.

  Na ovu temu su govorile i mr. Đermana Šeta i prof. Nermina Baljević, koje se veoma dugo bave ženskim aktivizmom. Akcent njihovog izlaganja bio je na potrebi primjenjivanja ženskog aktivizma u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine.

  "Ono što je najvažnije jeste da mi govorimo o jednoj instituciji, Islamskoj zajednici, koja samo u BiH ima 1.600 džamija, odnosno džemata. Mi vjerujemo da je to velika prilika za izgradnju društvenog kapitala, za okupljanje onih ljudi koji gravitiraju islamskoj tradiciji Bošnjaka i Islamskoj zajednici u BiH. Želimo pozvati sve one koji su zainteresovani da se angažuju, da se imami i džemati otvore što je više moguće prema ljudima, džematlijama, da svi zajedno pokušamo da djelujemo i izgradimo u ovoj zemlji nešto što je bolje za nas, našu djecu i budućnost", naglasila je mr. Šeta, menadžerica naučnoistraživačkih projekata u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka.

  Prof. Nermina Baljević je ukazala da je „sama riječ aktivizam vrlo bliska islamu i da je prvi aktivista bio, zapravo, Muhammed a.s“.

  "Aktivizam podrazumijeva jedno dinamično djelovanje u javnosti i u društvu. Činjenica je da ne možemo biti posve zadovoljni pozicijom koju žene ostvaruju unutar IZ, odnosno ima jako puno prostora gdje one mogu da se uključe i da ostvare svoj angažman", poručila je prof. Baljević.

  Prilagođeno sa rijaset.ba

 •  
 • 14.06.2015
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba