Teme   >    Vjera i društvo   >   
 •  
 • Nove smjernice EU o slobodi vjere
 • Vijeće ministara vanjskih poslova EU 24. juna 2013. usvojilo je „Smjernice EU za promoviranje i zaštitu prava na slobodu vjere i uvjerenja".
  Ovaj novi instrument osigurava osoblju  EEAS-a (Služba za vanjsko djelovanje), delagacijama EU, zastupnicima i ambasadama operativan skup alata koje mogu koristiti u odnosima s trećim zemljama. Osmišljene su da bi zaštitile sve individualne vjernike i vjerske zajednice.

  Hitno djelovanje i efektniji mehanizmi bili su potrebni zbog sistematskog i povećanog kršenja vjerskih sloboda koje čine vladini i nevladini djelatnici u određenom broju zemalja.

  Iako ove Smjernice sadrže neke detaljne instrumente (npr., provedbu Slobode izražavanja, član 32), one i dalje ostaju prilično općenite i neka specifična pitanja zahtijevat će veću preciznost (npr., Obrazovanje, član 41).

  Stoga bi buduće revizije Smjernica o vjerskim slobodama trebale slijediti preporuke Parlamenta EU donesene 13. juna prošle godine u sljedećim aspektima:

  Osnaživanje kolektivne dimenzije vjerskih sloboda: Institucije EU bi trebale osigurati da se ne promoviše samo individualističko tumačenje ovog temeljnog prava, nego da se ono proširi tako da u potpunosti uključuje i njegovu društvenu i institucionalnu dimenziju.
  Priznavanje punog prava roditelja da obrazuju svoju djecu u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima, kako je predviđeno međunarodnim pravom.
  Uravnoteženiji pristup principu nediskriminacije, sa senzitivnošću prema utjecaju koji primjena ovog načela može imati na vjerske slobode.

  Cjelokupan tekst Smjernica možete pogledati OVDJE
 •  
 • 07.06.2015
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba