O nama   >    Oglasna ploča   >   
 •  
 • Konkurs za angažman predavačice njemačkog jezika
 • Edukacijski centar „Nahla“ Tuzla raspisuje
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika  Opis posla:

  Honorarna predavačica njemačkog jezika bit će angažirana na kursu njemačkog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u terminu od 16.30 do 21.00. Maksimalan broj časova u toku radne sedmice je 12.

  Uvjeti:
  • diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika;
  • dvije godine iskustva u struci na poslovima predavačice.

  Poželjne karakteristike:

  • preporuka/e ranijih poslodavaca;
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva;
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa;
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do srijede, 5.12.2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju. •  
 • 21.11.2018
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba