O nama   >    Oglasna ploča   >   
 •  
 • Konkurs za angažman predavačice engleskog jezika
 • Edukacijski centar „Nahla“ Tuzla raspisuje:
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavačice na kursu engleskog jezika

  Opis posla:

  Honorarna predavačica engleskog jezika bit će angažirana na kursu engleskog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u terminu od 17.00h do 20.00h.

  Uvjeti:

  • Diploma dodiplomskog studija engleskog jezika
  • Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavačice
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca

  Poželjne karakteristike:

  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji nastave,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 12h u nedjelju, 3. septembra 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

 •  
 • 22.08.2017
 •  
EDUKACIJSKI CENTAR "NAHLA" TUZLA
Mitra Trifunovića Uče bb, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 205 699
E-mail: info@tuzla.nahla.ba